Godzinny otwarcia przychodni 07:00 – 19:00
Godziny przyjmowania lekarzy 08.00-18.00
Pobór materiału do laboratorium 07:15 – 08:30
Telefon do rejestracji - 058 572 47 08
rejestracja@przychodnia-reda.pl
ul. Obwodowa 35E, 84-240 Reda

Lek. Dorota Nowacka - specjalista medycyny rodzinnej

Lek. Joanna Wolańska - internista, lekarz sądowy, specjalista medycyny pracy, uprawiony do badań profilaktycznych pracowników, badań osób ubiegających się o prawo jazdy i broń, badań osób narażonych na promieniowanie jonizujące oraz badań marynarzy

Lek. Malgorzata Żak - pediatra

Lek. Olaf Szypen - specjalista medycyny rodzinnej

Lek. Dariusz Majewski - specjalista medycyny rodzinnej

Alicja Paczkowska - pielęgniarka praktyki

Joanna Tworke - pielęgniarka praktyki

Monika Kreft - pielęgniarka praktyki

Beata Korcz - położna środowiskowo-rodzinna - realizuje świadczenia położnej obejmujące wizyty patronażowe noworodków i kobiet w okresie połogu, edukację przedporodową ciężarnych już od 21 tygodnia ciąży oraz wizyty w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej

Zofia Srok - rejestratorka

Przychodnia świadczy pełen zakres usług medycznych dla osób ubezpieczonych. Umowa podpisana z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pobierz deklarację do lekarza
Pobierz deklarację do położnej środowiskowej